Laboratoria Przyszłości

Godzina wychowawcza w klasie V 
                    W II semestrze roku szkolnego 2022/2023, uczniowie klasy V brali udział w cyklu pięciu zajęć w ramach szkolnej inicjatywy profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę”. Celem głównym zajęć była integracja uczniów oraz ewaluacja programu. Celem operacyjnym - podejmowanie działań w celu poradzenia sobie uczniów z sytuacjami kryzysowymi. Wychowawca klasy Pani Aneta Kowalska-Nitek, korzystając z pomocy zakupionych w ramach „Laboratoriów przyszłości”:
Aparatu fotograficznego z funkcją kamery Canon PowerShot G7 X Mark II oraz statywu do aparatu i kamery, nagrała uczniów występujących we wspólnym, krótkim filmiku podsumowującym program.
 Link: https://www.sp.komarnokol.ndl.pl/1_78_laboratoria-przyszlosci.html
***********************************************************
Wyzwanie - Programowanie

         Zajęcia z infomatyki w klasach V i VI odbyły się z pomocą obotów Photon pozyskanych w ramach programu rządowego dla szkół "Laboratoria Przyszości". 
Celem lekcji było motywowanie ucznów do aktywności by podnieść jakość kształcenia oraz aktywowanie uczniów przy użyciu metod służących rozwijaniu zainteresowań.
        Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób stworzyć program dla robota Photon w różnych interfejsach. Spowodowanie właściwego zaprogramowania użycia czujników, oraz precyzyjne określenie czynności, którą wykonuje robot - pozwoliło na naukę przez nielada zabawę.

Metoda pracy - we współpracy w grupie z wykorzystaniem tabletów, robotów i kat pracy pozwoliła na integrację grupy.
- Uczniowie pracując w grupach zapisują na kartkach swoje programy, następnie wymieniają się kartkami i programują robota według punków otrzymanych od sąsiedniej grupy. 
- Mają na przygotowanie 10 min, później grupy nawzajem sprawdzają czy robot realizuje ich zapisany program. 
- Po sprawdzeniu i skorygowaniu ewentualnych błędów robimy kolejną wymianą kartek między grupami. 
 - W zależności od poziomu i stopnia zaawansowania grupy można dobrać odpowiedni interfejs i zwiększyć poziom trudności przez konieczność użycia w programie funkcji, pętli, warunków. 

W podsumowaniu lekcji uczniowie wypowiadali się co sprawiło im trudność, co okazało się proste. Poznają i stosują zasadę tworzenia takich kodów, skryptów, które są dla robota do przejścia. Wiedzą, że każda praca, którą wykonują to swoisty skrypt. 
 
***********************************************************
ODWRÓCONA LEKCJA 

1 czerwca w klasie VIII odbyła się nietypowa lekcja historii przeprowadzona za pomocą nowoczesnej metody aktywizującej - "odwróconej lekcji". Zajęcia zmieniły tradycyjny model zaczynając niejako od końca – od pracy ucznia w domu. Głównym celem tego zadania było przygotowanie się do tego, co będzie i zaprezentowanie samodzielnie przygotowanych wiadomości na forum klasy. Nauczyciel przygotował i udostępnił uczniom pakiet z najważniejszymi materiałami dotyczącymi lekcji, zaś uczniowie po zapoznaniu się z materiałem i przygotowaniu odpowiednich pomocy przejęli odpowiedzialność za proces zdobywania wiedzy i podzielenia się nią z innymi. Zajęcia uczniowie przygotowywali na własnych zasadach, mając możliwość zastosowania dowolnych pomocy dydaktycznych - samodzielnie przygotowanych. Nauczyciel zaś podsumował i ugruntował przekazaną wiedzę. Podczas pracy tą metodą nauczyciel przestał być dla uczniów jedynym i podstawowym źródłem informacji, a przybrał rolę przewodnika i towarzysza. Materiał dotyczący "Polski w latach 90. XX w." zaprezentowały uczennice Maja Soroczyńska i Gabriela Pajor. Dziewczynki przekazały wiadomości dotyczące tematu z pomocą przygotowanej prezentacji multimedialnej. Odwrócona lekcja została zarejestrowana za pomocą aparatu fotograficznego firmy CANON zakupionego w ramach projektu ministerialnego "Laboratoria Przyszłości".
***********************************************************
Czytanie na polanie

,,A kiedy człowiek uwielbia czytać, 
otwiera się przed nim cały świat”. 
                                                   Regina Brett 


Sprzęt w postaci aparatu fatograficznego marki ,,CANON” zakupiony w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości” został wykorzystany na lekcji języka polskiego w klasie szóstej. Zajęcia z języka polskiego zostały przeprowadzone 05 czerwca 2023 roku. Tematyka zajęć związana była z propagowaniem czytelnictwa. Niewątpliwie książki to jedno z najlepszych źródeł wiedzy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Ponadto rozwijają wyobraźnię, pamięć, poszerzają słownictwo i znajomość gramatyki, ale przede wszystkim pozwalają przeżywać wspaniałe emocje. Wspaniałą okazją do poprawy koncentracji oraz rozwijania poczucia humoru Dla uczniów klasy szóstej była to doskonała okazja, aby wziąć udział w Ogólnopolskiej Akcji ,,Czytanie na Polanie 2023”, organizowanej przez Bibliotekę Szkolną Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej. Akcja realizowana była w ramach kampanii społecznej ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”, Dnia 05 czerwca 2023 roku szóstoklasiści pod kierunkiem wychowawczyni Pani Agnieszki Typy przyłączyli się do akcji mającej na celu propagowanie czytelnictwa oraz zdrowego stylu życia, jak również uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z czytania i wzbudzenie postawy szacunku dla własności intelektualnej. Uczniowie tego dnia mieli okazję spędzić czas na świeżym powietrzu czytając swoje ulubione książki. Kontakt z książką ma ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego młodego człowieka, pozwala mu rozwijać wyobraźnię, wzbogacać zasób słownictwa i sferę przeżyć emocjonalnych. Umożliwia zadawanie pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi. Dzięki odpowiedniej literaturze kształtuje się przyszłego czytelnika. Aby jednak książka spełniała właściwą rolę, należy przy jej wyborze kierować się pewnymi zasadami. Należy zwracać uwagę na to, jakim językiem jest napisana oraz czy jej treść jest wartościowa wychowawczo. Podsumowaniem akcji była dyskusja z uczniami na temat czytanych książek, praw autorskich oraz roli czytelnictwa. Zwrócono również uwagę na temat licznych korzyści, jakie czerpiemy z obcowania z literaturą.  
Kolumny***********************************************************
Odejmowanie i dodawanie na dywanie

Czy rozwiązywanie działań matematycznych musi być nudne, przepełnione rutyną siedzenia w ławce i rozwiązywania zadań na papierze? Otóż nie!. O tym przekonała się nasza uczennica klasy 1, która "bawiłą się" matematyką na dywanie, wykorzystując do tego robot Photon Code pozyskany przez szkołę w ramach programu "Laboratoria przyszłości". Uczennica rowiązywała obliczenia m.in. doprowadzając robota do odpowiedniego wyniku umieszczonego na macie. Oprócz edukacji matematycznej ćwiczone było  myślenie kompytacyjne oraz wyobraźnia.
***********************************************************
Wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach Laboratoriów Przyszłości

                       04 maja 2023r. uczniowie klasy VI w ramach realizacji tematu z techniki „Elementy elektroniki”, zapoznali się w praktyce z działaniem nowoczesnej lutownicy, zakupionej dla naszej szkoły w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości.
           Podczas ćwiczenia uczniowie wlutowywali i wylutowywali elementy elektroniczne i obserwowali zasadę pracy lutownicy oraz poznali zasady bezpieczeństwa przy pracy tym narzędziem. Uczniowie, pod nadzorem nauczyciela, zadania wykonywali w pełnym skupieniu, z zaciekawieniem i zaangażowaniem.  
***********************************************************

EDUKACJA POLONISTYCZNA
I ROBOTY Photon Code

16.05.2023 w kl. II odbyły się zajęcia z wykorzystaniem sprzętu pozyskanego przez szkołę w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości”. Były to zajęcia z edukacji polonistycznej, których temat brzmiał: Kim będę kiedy dorosnę?. Uczniowie bardzo chętnie opowiadali o swojej przyszłości, wybierali różne zawody i miejsca swojej przyszłej pracy. Okazało się, że niektóre zawody są od siebie zależne np.: rolnik chętnie sprzeda to, co wyprodukuje więc musi to zawieźć do sklepu, sprzedawca zarobione pieniądze zanosi do banku, więc potrzebni są pracownicy w banku. Dzieci miały bardzo wiele pomysłów związanych z tym tematem. Zadaniem uczniów było tak zaplanować trasę robota, by odnalazł wszystkie potrzebne miejsca. Wszyscy z dużym zainteresowaniem planowali i wykonywali polecenia. Zajęcia rozwijały wzajemną współpracę oraz integrowały uczniów. 
***********************************************************
WYKORZYSTANIE APARATU FOTOGRAFICZNEGO PODCZAS KONKURSU O LICZBIE PI

                  Od wielu lat 14 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły z klas IV, V, VI i VIII wykonali okolicznościową gazetkę na szkolnym korytarzu oraz dużo figurek liczby Pi.
Celem konkursu było przedstawienie literki Pi w formie przestrzennej, tzw. 3D, dowolną techniką plastyczną.     
            Zdjęcia uczestników zostały wykonane aparatem fotograficznym Canon PowerShot G7 X Mark II zakupionym w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości, przez nauczyciela matematyki p. Anetę Kowalską-Nitek. 
***********************************************************
Witamy Pierwszy Dzień Wiosny 

 21 marca cała społeczność szkolna obchodziła nadejście kalendarzowej wiosny. Uczniowie w tym dniu przegotowali wiosenne kreacje, własnoręcznie wykonane instrumenty muzyczne oraz transparenty witające nową porę roku. Aby uczcić ten dzień w sposób wyjątkowy wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami wybrali się na obchód po naszej miejscowości w celu obwieszczenia nadejścia wiosny. Uczniowie nieśli transparenty, slychać było śpiew wiosennych utworów m.in. "Wiosna". Po powrocie do szkoły każda klasa udała się do swojej sali aby przygotować wiosenny posiłek. Były to kanapki, sałatki i szaszłyki. Wszystkie działania zaplanowane na ten dzień zostały udokumentowane w postaci zdjęć, do których wykonania wykorzystaliśmy aparat, Canon Power Shot G7x Mark II, zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Taki rodzaj powitania kolejnej pory roku na długo zostanie w pamięci zarówno ucnziów jak i nauczycieli.


***********************************************************
Zajęcia w ramach Laboratoria przyszłości - bezpieczne ferie 

         W ramach zajęć dotyczących "Bezpiecznych ferii" na zajęciach doskonalących funkcjonowanie społeczne uczyliśmy się jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu, a także utrwalaliśmy umiejętność bezpiecznego poruszania się po drodze. W tym celu podczas zajęć wykorzystaliśmy pomoce w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości". Ozobot "Fantomen" pokazywał jak bezpiecznie poruszać się na przejściu dla pieszych, a także pokazywał jak poruszają się auta na drodze. W celu pokonania trasy przez ozobota wykorzystywaliśmy umiejętności matematyczne, aby prawidłowo zaprogramować trasę robotowi. Nauka poprzez działania praktyczne daje wiele możliwości przede wszystkim poprzez wielokrotne wykonywanie ćwiczenia nabywamy umiejętności i wprawy w poruszaniu się w rzeczywistości.
***********************************************************
Zajęcia z pedagogiem

           Czy zajęcia muszą być nudne? Czy muszą być w ławce? NIE Podczas zajęć z pedagogiem w klasie pierwszej tematem zajęć było Kształtowanie pojęć matematycznych. W tym celu wykorzystaliśmy ozoboty, które otrzymaliśmy w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. 
          Uczniowie mieli na tabletach rozwiązać zadania matematyczne używając w tym celu ozoboty. W trakcie zajęć było dużo zabawy. Uczeń za pomocą robota wykonywał polecenia, które miały na celu sprawdzić umiejętność orientacji w przestrzeni, przeliczaniu w zakresie 10, wykonywanie działań matematycznych, a także przechodzenie tuneli . Nauka może być znakomitą zabawą o czym przekonali się nasi uczniowie :)
***********************************************************
DRUKARKA 3D NA LEKCJI MATEMATYKI 

Dnia 13 stycznia 2023 roku - tuż przed feriami zimowymi - uczniowie klasy V na lekcji matematyki z Panią Anetą Kowalską-Nitek powtórzyli i utrwalili poznane wiadomości o figurach geometrycznych. 
     Temat lekcji brzmiał: Figury geometryczne: płaskie i przestrzenne.
Podczas lekcji uczniowie przypomnieli działanie Drukarki 3D, z której wcześniej już korzystali, zakupionej w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Poznali zasady modelowania 3D z wykorzystaniem aplikacji w chmurze Tinkercad. Mogli zmieniać trzy wymiary: długość, szerokość i wysokość różnych brył geometrycznych, tym samym, przechodząc z figur płaskich do przestrzennych. Uczniowie poznali jak przygotować modele do drukarki 3D a następnie eksportowali do pliku STL. Nakładany warstwami filament na stole roboczym drukarki zakończył się sukcesem. Efektem końcowym była wydrukowana bryła – sześcian.
***********************************************************
Nietypowa lekcja angielskiego...

         Dnia 9 i 13 stycznia 2023 r. odbyły się nietypowe zajęcia z języka angielskiego w trakcie których wykorzystano sprzęt w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
        Zajęcia te zostały zaplanowane na 2 godziny lekcyjne. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć komiks sytuacyjny w języku angielskim, którego sami byli głównymi bohaterami. W tym celu wykorzystaliśmy aparat, Canon Power Shot G7x Mark II, zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W pierwszej kolejności uczniowie pod nadzorem nauczycielki języka angielskiego pani Beaty Kozioł-Świerczewskiej stworzyli krok po kroku plan zadań i działań, nadali tytuł i zaplanowali o czym będzie komiks. Następnie opracowali krótkie dialogi do każdej ze scen, a następnie wspólnie wykonali zdjęcia potrzebne do tego komiksu. W dalszej części lekcji nauczycielka korzystając z monitora interaktywnego, zakupionego w ramach programu Aktywna Tablica, przeszkoliła uczniów z korzystania z programu ToonyTool, służącego do tworzenia prostych komiksów i dialogów. W ostatnim kroku uczniowie przystąpili do obróbki zdjęć wykonanych aparatem Canon Power Shot G7x Mark II, i wpisywania dialogów w zdjęcia. Efektem końcowych wszystkich działań jest prezentacja multimedialna w postaci komiksu pod tytułem "New School Friends" mówiąca o nowych kolegach w klasie z Ukrainy. 
    Celem zajęć było: zintegrowanie zespołu klasowego w tym nowych uczniów z Ukrainy, poszerzanie wiedzy i umiejętności korzystania z narzędzi TIK w procesie lekcyjnym, wykorzystywanie sprzętu multimedialnego dostępnego w szkole ramach programu Laboratoria Przyszłości, wykorzystywanie sprzętu multimedialnego dostępnego w szkole ramach programu Aktywna Tablica, wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności językowych uczniów z języka angielskiego w praktyce.
***********************************************************
Lekcja techniki z lutownicą 

            12 stycznia 2023r. uczniowie klasy V w ramach realizacji tematu z techniki o metalach, mieli okazję w praktyce poznać sposoby łączenia metali z wykorzystaniem najnowszego sprzętu zakupionego dla naszej szkoły w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości. 
            Uczniowie poznali zasady działania lutownicy najnowszej generacji i w praktyce wykonywali nią prace na układzie scalonym gdzie wlutowywali i wylutowywali elementy elektroniczne. Uczniowie, pod nadzorem nauczyciela, zadania wykonywali w pełnym skupieniu, z zaciekawieniem i zaangażowaniem.  
***********************************************************
Zajęciach z wychowawcą w klasie VIII

09 stycznia 2023 roku na zajęciach z wychowawcą w klasie VIII wykorzystany został sprzęt pozyskany przez szkołę w programie Laboratoria Przyszłości aparat fotograficzny "CANON".
Klasa VIII od długiego czasu przygotowywała się do spektaklu mającego odbyć się podczas Choinki Środowiskowej, w czasie którego zaprezentowany miał zostać wiersz lokalnego poety Jacka Daniluka pt. "Miesiące". 
Ósmoklasiści wraz z wychowawczynią Małgorzatą Panasiuk postanowili nagrać występ w celu własnej oceny i poprawy ewentualnych błędów. 
W czasie nagrania uczniowie oprócz prezentacji swoich umiejętności aktorskich świetnie się bawili, co z pewnością sprzyjało integracji zespołu klasowego. 
Podczas lekcji kształtowane były takie kompetencje kluczowe jak:
- kompetencje językowe; 
- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się; 
- kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
***********************************************************
Wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości” 
na lekcji języka polskiego
Sprzęt w postaci aparatu fatograficznego marki ,,CANON” zakupiony w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości” został wykorzystany na lekcji języka polskiego w klasie szóstej.
 Zajęcia z języka polskiego zostały przeprowadzone 05 stycznia 2023 roku.
 Tematyka zajęć związana była z sylwetką wybitnego twórcy ,,Czy możliwe jest, aby jeden człowiek to wszystko napisał?” - życie i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
Podczas zajęć zapoznano uczniów z dorobkiem twórczości osoby, której nie obca była sztuka, która pozostawiła bowiem cenione rysunki
i obrazy prezentujące rodzimy pejzaż, uznanej przez romantyków za jeden z najważniejszych elementów kształtujących poczucie narodowości. Ponadto wykonano gazetkę tematyczną ,,Kraszewski – takim Go widzę”, nt. życia oraz twórczości pisarza oraz wystawę tematyczną dzieł wybitnego twórcy Józefa Ignacego Kraszewskiego ,,Mistrz Pióra”. 
Uczniowie zagłębiając się w niezaprzeczalne zasługi pisarza na polu literatury, który dał się poznać jako historyk, archeolog, krytyk literacki
i muzyczny oraz tłumacz, wykonali prezentację multimedialną nt. życia i twórczości Kraszewskiego połączoną 
z wieloma tekstami ikonicznymi. 
Na kartkach pocztowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, przedstawiających wizerunek Józefa Ignacego Kraszewskiego, redagowali dedykacje do książek Wielkiego Twórcy. 
Prowadzone zajęcia były podsumowaniem wielu przedsięwzięć związanych z ustanowieniem przez Radę Powiatu w Białej Podlaskiej Roku 2022 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powiecie Bialskim. 
W związku z upamiętnieniem tych rocznic nasza szkoła podjęła szereg inicjatyw związanych z tą ideą. 
Działania zwiane z jednym z najwybitniejszych polskich twórców, który na trwale wpisał się w dzieje literatury polskiej oraz  europejskiej, a tym samym w historię naszego kontynentu, stały się doskonałą okazją do docenienia i uczczenia postawy naszego Rodaka. 
Kształcone podczas lekcji kompetencje kluczowe w uczeniu się: 
-kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
-kompetencje językowe;
-kompetencje cyfrowe;
-kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się; 
-kompetencje obywatelskie; 
-kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.***********************************************************
Lekcja języka rosyjskiego z robotami Photon Code
13 stycznia w klasie VIII na lekcji z języka rosyjskiego w ramach powtórzenia omawianego materiału uczniowie mieli możliwość pracy z robotami, które szkoła pozyskała w ramach programu Laboratoria przyszłości. 
Tematem zajęć była lekcja powtórzeniowa z określania położenia danego obiektu oraz umiejętności komunikacji w języku rosyjskim w życiu codziennym. Zadaniem uczniów było znalezienie oraz zainstalowanie na tabletach i telefonach aplikacji obsługującej roboty - Photon Code. 
W trakcie zajęć klasa została podzielona na grupy. Każda grupa tworzyła dla pozostałych grup trasę poruszanie się robotów tworząc przeszkody. Utrudnienia te były celowe, ponieważ uczniowie mieli za zadanie wykorzystać jak najwięcej zwrotów oraz  wyrażeń w języku obcym aby zakodować trasę robotów i sposób ich poruszania się po macie. 
Następnie uczniowie przeprowadzali ze sobą dialogi w języku rosyjskim, pytając o położenie danego obiektu na podstawie których robot miał dojść do miejsca docelowego. 
 Praca z robotami wzbudzała w uczniach wiele pozytywnych emocji. Uczniowie chętnie pracowali na zajęciach, wykonywali każde zadanie zgodnie z poleceniem.
Dokonując ewaluacji lekcji można stwierdzić, że zajęcia z wykorzystaniem robotów według uczniów były ciekawsze niż praca 
w ławkach, ponieważ łatwiej im było opisać trasę z jednego punktu do drugiego poprzez prace w przestrzeni. 
W trakcie zajęć realizowana była większość kompetencji kluczowych w procesie nauczania:
- kompetencje rozumienia i tworzenia informacji poprzez umiejętność komunikowania się z obcokrajowcem; 
- kompetencje językowa bazując na pracy w grupach;
- kompetencje w zakresie technologii, w tym technologii cyfrowych - pracując z robotami z wykorzystaniem aplikacji Photon Code;
- kompetencje obywatelskie oraz w zakresie przedsiębiorczości wykorzystując metody problemowe;
- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się – doskonaląc umiejętność nawiązywania kontaktu z druga osobą.


****************************************************************************
Dnia 11 stycznia została przeprowadzona lekcja informatyki w klasie VIII z wykorzystaniem Drukarki 3D pozyskanej w ramach Laboratorium przyszłości.
      Celem lekcji było zaprojektowanie przez uczniów dowolnego wydruku.
                           Temat zajęć: Druk 3D 
Odniesienie do postawy programowej: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
                                                            (Dz.U. 2017 poz. 356).
Na wydruk musimy poczekać, ale pierwszy projekt już jest! Brawo Kacper.
Cel główny:  pokazanie możliwości nowych technologii,  zachęcenie do twórczego myślenia,  poznanie możliwości i ograniczeń druku 3D,  nabycie ogólnej wiedzy na temat świata druku przestrzennego,  zdobycie podstaw do samodzielnej pracy z drukarką 3D,  nauka tworzenia własnych modeli przestrzennych.
****************************************************************************
        Dnia 5 stycznia 2023r. na zajęciach rozwijających kreatywność i aktywność uczniów na lekcjach informatyki w klasie IV, nauczycielka Bogumiła Murawska przeprowadziła lekcję z wykorzystaniem drukarki 3D pozyskanej w ramach Laboratorium Przyszłości
    Celem lekcji było: 
Zapoznanie uczniów z budową drukarki 3D  Zapoznanie z programem Tinkercad. 
Poznanie etapów tworzenia modelu, od wstępnego projektu do finalnego wydruku. 
    Podczas tych zajęć zaprojektowano i wydrukowano czterolistną koniczynkę, która na pewno przyniesie uczniom szczęście na drodze poznawania druku 3D. 
***********************************************************
"Poszukiwany przyjaciel"


Wychowanie do życia w rodzinie nie należą do tych, podczas których uczeń może się nudzić. I tym razem tak było. 
Uczniowie klasy V, podczas realizacji tematu, którego głownym celem było uwrażliwianie na piękno, przyjaźń, dobro i miłość wykorzystali sprzęt pozyskany w ramach laboratoriów  przyszłości. 
Wspólnie całą klasą za pomocą drukarki 3D oraz wyobraźni uczniów stworzyliśmy czerwone seruduszko symbolizujące miłość oraz przyjaźń, której nie wolno nam ranić ani wystawiać na próbę. ***********************************************************
Reaalizując program rządowy "Labortoria Przyszłości" nauzyciele i uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach, dzięki którym mieli mozliwość lepiej poznać zasoby drukarki 3D. Pozwoliło to wyczarować wiele ciekawych kompozycji.
Warsztaty z wykorzysstaniem Drukarki 3D 
            
             Zainteresowanie uczniów działaniem 
 i wydrukami drukarką 3D.
Szkolenie dotyczące użtkowania i działania sprzętu pozyskanego w ramach rządowego programu 
"Laboratoria Przyszłości" przeprowadzone wśród nauczycieli Szkoły.
Copyright ©2021 Smoni1.ndl.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem