Laboratoria Przyszłości

Nietypowa lekcja angielskiego...

         Dnia 9 i 13 stycznia 2023 r. odbyły się nietypowe zajęcia z języka angielskiego w trakcie których wykorzystano sprzęt w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
        Zajęcia te zostały zaplanowane na 2 godziny lekcyjne. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć komiks sytuacyjny w języku angielskim, którego sami byli głównymi bohaterami. W tym celu wykorzystaliśmy aparat, Canon Power Shot G7x Mark II, zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W pierwszej kolejności uczniowie pod nadzorem nauczycielki języka angielskiego pani Beaty Kozioł-Świerczewskiej stworzyli krok po kroku plan zadań i działań, nadali tytuł i zaplanowali o czym będzie komiks. Następnie opracowali krótkie dialogi do każdej ze scen, a następnie wspólnie wykonali zdjęcia potrzebne do tego komiksu. W dalszej części lekcji nauczycielka korzystając z monitora interaktywnego, zakupionego w ramach programu Aktywna Tablica, przeszkoliła uczniów z korzystania z programu ToonyTool, służącego do tworzenia prostych komiksów i dialogów. W ostatnim kroku uczniowie przystąpili do obróbki zdjęć wykonanych aparatem Canon Power Shot G7x Mark II, i wpisywania dialogów w zdjęcia. Efektem końcowych wszystkich działań jest prezentacja multimedialna w postaci komiksu pod tytułem "New School Friends" mówiąca o nowych kolegach w klasie z Ukrainy. 
    Celem zajęć było: zintegrowanie zespołu klasowego w tym nowych uczniów z Ukrainy, poszerzanie wiedzy i umiejętności korzystania z narzędzi TIK w procesie lekcyjnym, wykorzystywanie sprzętu multimedialnego dostępnego w szkole ramach programu Laboratoria Przyszłości, wykorzystywanie sprzętu multimedialnego dostępnego w szkole ramach programu Aktywna Tablica, wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności językowych uczniów z języka angielskiego w praktyce.
Lekcja techniki z lutownicą 

            12 stycznia 2023r. uczniowie klasy V w ramach realizacji tematu z techniki o metalach, mieli okazję w praktyce poznać sposoby łączenia metali z wykorzystaniem najnowszego sprzętu zakupionego dla naszej szkoły w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości. 
            Uczniowie poznali zasady działania lutownicy najnowszej generacji i w praktyce wykonywali nią prace na układzie scalonym gdzie wlutowywali i wylutowywali elementy elektroniczne. Uczniowie, pod nadzorem nauczyciela, zadania wykonywali w pełnym skupieniu, z zaciekawieniem i zaangażowaniem.  
Zajęciach z wychowawcą w klasie VIII

09 stycznia 2023 roku na zajęciach z wychowawcą w klasie VIII wykorzystany został sprzęt pozyskany przez szkołę w programie Laboratoria Przyszłości aparat fotograficzny "CANON".
Klasa VIII od długiego czasu przygotowywała się do spektaklu mającego odbyć się podczas Choinki Środowiskowej, w czasie którego zaprezentowany miał zostać wiersz lokalnego poety Jacka Daniluka pt. "Miesiące". 
Ósmoklasiści wraz z wychowawczynią Małgorzatą Panasiuk postanowili nagrać występ w celu własnej oceny i poprawy ewentualnych błędów. 
W czasie nagrania uczniowie oprócz prezentacji swoich umiejętności aktorskich świetnie się bawili, co z pewnością sprzyjało integracji zespołu klasowego. 
Podczas lekcji kształtowane były takie kompetencje kluczowe jak:
- kompetencje językowe; 
- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się; 
- kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości” 
na lekcji języka polskiego
Sprzęt w postaci aparatu fatograficznego marki ,,CANON” zakupiony w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości” został wykorzystany na lekcji języka polskiego w klasie szóstej.
 Zajęcia z języka polskiego zostały przeprowadzone 05 stycznia 2023 roku.
 Tematyka zajęć związana była z sylwetką wybitnego twórcy ,,Czy możliwe jest, aby jeden człowiek to wszystko napisał?” - życie i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
Podczas zajęć zapoznano uczniów z dorobkiem twórczości osoby, której nie obca była sztuka, która pozostawiła bowiem cenione rysunki
i obrazy prezentujące rodzimy pejzaż, uznanej przez romantyków za jeden z najważniejszych elementów kształtujących poczucie narodowości. Ponadto wykonano gazetkę tematyczną ,,Kraszewski – takim Go widzę”, nt. życia oraz twórczości pisarza oraz wystawę tematyczną dzieł wybitnego twórcy Józefa Ignacego Kraszewskiego ,,Mistrz Pióra”. 
Uczniowie zagłębiając się w niezaprzeczalne zasługi pisarza na polu literatury, który dał się poznać jako historyk, archeolog, krytyk literacki
i muzyczny oraz tłumacz, wykonali prezentację multimedialną nt. życia i twórczości Kraszewskiego połączoną 
z wieloma tekstami ikonicznymi. 
Na kartkach pocztowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, przedstawiających wizerunek Józefa Ignacego Kraszewskiego, redagowali dedykacje do książek Wielkiego Twórcy. 
Prowadzone zajęcia były podsumowaniem wielu przedsięwzięć związanych z ustanowieniem przez Radę Powiatu w Białej Podlaskiej Roku 2022 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powiecie Bialskim. 
W związku z upamiętnieniem tych rocznic nasza szkoła podjęła szereg inicjatyw związanych z tą ideą. 
Działania zwiane z jednym z najwybitniejszych polskich twórców, który na trwale wpisał się w dzieje literatury polskiej oraz  europejskiej, a tym samym w historię naszego kontynentu, stały się doskonałą okazją do docenienia i uczczenia postawy naszego Rodaka. 
Kształcone podczas lekcji kompetencje kluczowe w uczeniu się: 
-kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
-kompetencje językowe;
-kompetencje cyfrowe;
-kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się; 
-kompetencje obywatelskie; 
-kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.Lekcja języka rosyjskiego z robotami Photon Code
13 stycznia w klasie VIII na lekcji z języka rosyjskiego w ramach powtórzenia omawianego materiału uczniowie mieli możliwość pracy z robotami, które szkoła pozyskała w ramach programu Laboratoria przyszłości. 
Tematem zajęć była lekcja powtórzeniowa z określania położenia danego obiektu oraz umiejętności komunikacji w języku rosyjskim w życiu codziennym. Zadaniem uczniów było znalezienie oraz zainstalowanie na tabletach i telefonach aplikacji obsługującej roboty - Photon Code. 
W trakcie zajęć klasa została podzielona na grupy. Każda grupa tworzyła dla pozostałych grup trasę poruszanie się robotów tworząc przeszkody. Utrudnienia te były celowe, ponieważ uczniowie mieli za zadanie wykorzystać jak najwięcej zwrotów oraz  wyrażeń w języku obcym aby zakodować trasę robotów i sposób ich poruszania się po macie. 
Następnie uczniowie przeprowadzali ze sobą dialogi w języku rosyjskim, pytając o położenie danego obiektu na podstawie których robot miał dojść do miejsca docelowego. 
 Praca z robotami wzbudzała w uczniach wiele pozytywnych emocji. Uczniowie chętnie pracowali na zajęciach, wykonywali każde zadanie zgodnie z poleceniem.
Dokonując ewaluacji lekcji można stwierdzić, że zajęcia z wykorzystaniem robotów według uczniów były ciekawsze niż praca 
w ławkach, ponieważ łatwiej im było opisać trasę z jednego punktu do drugiego poprzez prace w przestrzeni. 
W trakcie zajęć realizowana była większość kompetencji kluczowych w procesie nauczania:
- kompetencje rozumienia i tworzenia informacji poprzez umiejętność komunikowania się z obcokrajowcem; 
- kompetencje językowa bazując na pracy w grupach;
- kompetencje w zakresie technologii, w tym technologii cyfrowych - pracując z robotami z wykorzystaniem aplikacji Photon Code;
- kompetencje obywatelskie oraz w zakresie przedsiębiorczości wykorzystując metody problemowe;
- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się – doskonaląc umiejętność nawiązywania kontaktu z druga osobą.


Dnia 11 stycznia została przeprowadzona lekcja informatyki w klasie VIII z wykorzystaniem Drukarki 3D pozyskanej w ramach Laboratorium przyszłości.
      Celem lekcji było zaprojektowanie przez uczniów dowolnego wydruku.
                           Temat zajęć: Druk 3D 
Odniesienie do postawy programowej: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
                                                            (Dz.U. 2017 poz. 356).
Na wydruk musimy poczekać, ale pierwszy projekt już jest! Brawo Kacper.
Cel główny:  pokazanie możliwości nowych technologii,  zachęcenie do twórczego myślenia,  poznanie możliwości i ograniczeń druku 3D,  nabycie ogólnej wiedzy na temat świata druku przestrzennego,  zdobycie podstaw do samodzielnej pracy z drukarką 3D,  nauka tworzenia własnych modeli przestrzennych.
***********************************************************
        Dnia 5 stycznia 2023r. na zajęciach rozwijających kreatywność i aktywność uczniów na lekcjach informatyki w klasie IV, nauczycielka Bogumiła Murawska przeprowadziła lekcję z wykorzystaniem drukarki 3D pozyskanej w ramach Laboratorium Przyszłości
    Celem lekcji było: 
Zapoznanie uczniów z budową drukarki 3D  Zapoznanie z programem Tinkercad. 
Poznanie etapów tworzenia modelu, od wstępnego projektu do finalnego wydruku. 
    Podczas tych zajęć zaprojektowano i wydrukowano czterolistną koniczynkę, która na pewno przyniesie uczniom szczęście na drodze poznawania druku 3D. 
***********************************************************
Reaalizując program rządowy "Labortoria Przyszłości" nauzyciele i uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach, dzięki którym mieli mozliwość lepiej poznać zasoby drukarki 3D. Pozwoliło to wyczarować wiele ciekawych kompozycji.
Warsztaty z wykorzysstaniem Drukarki 3D 
            
             Zainteresowanie uczniów działaniem 
 i wydrukami drukarką 3D.
Szkolenie dotyczące użtkowania i działania sprzętu pozyskanego w ramach rządowego programu 
"Laboratoria Przyszłości" przeprowadzone wśród nauczycieli Szkoły.
Copyright ©2021 Smoni1.ndl.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem