Co możemy zrobić aby poprawić relacje z dzieckiem? 

Jak rozwijać ich zainteresowania, dbać o higienę dnia codziennego, poprawić relacje? 

Wiele informacji uzyskacie z ikonografik #dbamozasięg
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. 

Świętowany jest na całym świecie. Przypada w tym roku na 7 lutego. 

Nasza szkoła propaguje ideę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. 

Na początku przesyłamy Wam krótkie informacje.
FONOHOLIZM - uzależnienie od telefonu komórkowego. 

    Pierwszym krajem w którym zdiagnozowano nową formę uzależnienia- fonoholizm były Chiny. Psychologowie zajmujący się tym zjawiskiem scharakteryzowali cechy osób uzależnionych od telefonów.

 Jaki jest więc fonoholik? 

 • Zdecydowanie przywiązuje ogromną wagę do posiadanego modelu telefonu komórkowego. 
 • Nigdy nie odkłada go nawet na chwile (nawet kiedy śpi ma go blisko siebie). 
 • Telefon służy mu do codziennego kontaktu z innymi, często komunikuje się tylko i wyłącznie za jego pośrednictwem.
 •  Odczuwa wysoki niepokój, lek, wpada w panikę, gdy ma do dyspozycji nie naładowany telefon. 
 • Telefon jest niezbędny do ciągłego i nieustającego kontrolowania innych, szczególnie obiektów uczuć. 
 • Odczuwa ciągłą potrzebę kontaktowania się z innymi za pomocą telefonu. 
 • Potrafi swoje zachowanie usprawiedliwić np. względami bezpieczeństwa. 
 • Podąża za modą, stara się mieć najnowszy model telefonu.
 • Często są to osoby cierpiące na fobię społeczną, bądź obawiające się samotności. 
       Najbardziej narażone na uzależnienie od telefonów komórkowych są dzieci i młodzież. Telefon komórkowy jest dla nich czymś normalnym, elementem codzienności, bez którego świat by nie istniał. Pośród uzależnień od telefonu komórkowego można wyróżnić jeszcze jego rodzaje. 
       Osoby uzależnione od telefonu komórkowego dzielą się bowiem na: 
• Uzależnieni od sms-ów. Są to osoby, dla których dzień bez wiadomości tekstowej sms jest dniem straconym. Potrafią pisać i wysyłać smsy z zamkniętymi oczami. Czynność tą wykonują tak nałogowo, iż potrafią wysyłać wiadomości do osób znajdujących się obok.
• Uzależnieni od nowych modeli telefonów. Osoby te wydają mnóstwo pieniędzy na udoskonalanie swoich aparatów, nabywanie innych. Bezustannie śledzą nowości pojawiające się na rynku. Często zdarza się, że nie korzystają z funkcji jakie posiadają w telefonie. Do tej grupy zaliczyć tez należy tzw. „ komórkowych ekshibicjonistów”. Oni zdecydowanie po nabyciu nowego modelu chwalą się nim, eksponując go np. n szyi. Ostentacyjnie, głośno słuchają muzyki np. w autobusach, na przystankach. Bardzo ważna rolę dla nich odgrywają wszelkie dodatkowe funkcje, aplikacje w telefonie. 
• Gracze To osoby, którym zdecydowanie zależy na rozrywce w telefonie tzn. grach. Często wykupują, ściągają gry na telefon i to zajmuje im mnóstwo czasu. Aparat telefoniczny wówczas staje się przenośną konsolą do gry. Szczególnie mowa tu o osobach uzależnionych również od gier komputerowych. 
• SWT - czyli syndrom wyłączonego telefonu. Osoby te czują lęk i niepokój podczas gdy miały by choć na chwilkę wyłączony telefon. Np. w samolocie. By zapobiec rozładowaniu telefonu noszą zawsze przy sobie ładowarkę lub zapasowa baterie 

Źródło: publ_2014-2015-03.pdf (torun.pl)
Co możemy zrobić aby poprawić relacje z dzieckiem? 
Jak rozwijać ich zainteresowania, dbać o higienę dnia codziennego, poprawić relacje? Wiele informacji uzyskacie z ikonografik

Międzynarodowy Dzień Mediacji 

21 października 2021 obchodzimy w szkołach Dzień Mediacji. Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala określić kwestie sporne, pokonać bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie. Siłą mediacji jest rozmowa skonfliktowanych stron o tym co dzieli, wspólne poszukiwanie rozwiązań oraz świadome przyjęcie odpowiedzialności za wypracowane porozumienie.
Mediacja chroni prawa i interesy stron konfliktu. Sprzyja budowaniu relacji pomiędzy nauczycielami, innymi pracownikami szkoły, uczniami oraz rodzicami nawet w sytuacjach sporu. Kreuje pozytywny wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny szkoły/ placówki oświatowej. W ramach akcji informacyjnej została wykonana gazetka informująca uczniów: Co to jest mediacja rówieśnicza i szkolna? Jakie są zasady mediacji? Dodatkowo na godzinach wychowawczych w klasach IV - VIII pedagog szkolny przeprowadzi zajęciach w których przybliży uczniom co ma na celu mediacja i w jakich sytuacjach może być stosowana.
Żródło:http://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_mediacji_rowiesniczej_i_szkolnej_w_szkolach_i_placowkach.pdf
Prezentacja: https://www.canva.com/design/DAEtjWeuzfU/CXCw6F_4KlYGh5RH1osVnQ/view?utm_content=DAEtjWeuzfU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Dyżur telefoniczny:
po numerem telefonu  83-341 50 14
lub na terenie szkoły

Psycholog szkolny
W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH
 OD 12:45 DO 13:05 

*** 

Pedagog szkolny
W PONIEDZIAŁKI I WE WTORKI W GODZINACH
OD 11:40 DO 12:25
 pedagog.solarska@wp.pl   W ramach akcji "Serdeczna karteczka" w klasie III odbyły się pierwsze zajęcia, których celem było przybliżenie zawodu - rolnika i sadownika. Wspólnie z uczniami rozmawialiśmy na czym polega ich praca i jak jest dla Nas ważna oraz obejrzeli film. W ramach wdzięczności za ich ciężką pracę wykonali kartki z podziękowaniami.

Drodzy Rodzice,

  Według Piageta rozwój  jest  procesem zmian zachodzącym w życiu każdego człowieka. Przejawia się w strukturach poznawczych i aktywności intelektualnej dziecka. Piaget mówi, iż ma charakter ciągły i  w każdym stadium życia różni się  zależnie od warunków kulturowych i właściwości indywidualnych. 
Rozwój naszego dziecka, jest dla Nas najważniejszy. To My rodzice dbamy, aby był prawidłowy. Wspomagamy  i ukierunkowujemy nasze dziecko, aby radziło sobie na każdym etapie zmian biologicznych, psychologicznych i emocjonalnych, które zachodzą u dzieci między narodzinami a końcem okresu dojrzewania. Śledzenie rozwoju naszego dziecka i ocena mogą pomóc we wczesnym „wyłapaniu” ewentualnych nieprawidłowości. 
Zachęcam Państwa do zapoznania się z filmem powstałym w ramach cyklu poradników edukacyjnych adresowanych do rodziców przez Centrum Rozwoju Lokalnego.
Psycholog Beata Liwowska przygotowała  filmik, którego motywem przewodnim  jest rozwój dziecka.
Wszystkie filmy przygotowane w ramach cyklu "CRL uczy rodziców" dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl

Kwestie omówione przez psycholog Beatę Liwowską
:
- Dostosowanie się do norm społecznych / warunków przedszkolnych / rówieśniczych
- Adaptacja dziecka do warunków
- Wchodzenie w grupę rówieśniczą
- Zajęcia w grupie rówieśniczej i ich wpływ na rozwój dziecka
- Odrzucenie dziecka przez rówieśników
- Samokontrola / Dziecko nabywa umiejętności potrzebnych do pracy
- Samodzielność / samoobsługa dziecka. Jak podejść do tego tematu? Kiedy jest na to czas?
- Działania / aktywności, które wpływają na prawidłowy rozwój dziecka
- Aktywność dziecka, hobby i zainteresowania. Dlaczego jest ważne i jak wpływa na rozwój?
- Ograniczenia dotyczące telewizji, komputera, smartphone’a. Wpływ urządzeń elektronicznych na rozwój dziecka
- Granice fizyczne i psychiczne dziecka, jak je szanować?
- Lęk dziecięcy – rodzaje i przyczyny powstawania zaburzeń lękowych i depresyjnych


Zachęcam do obejrzenia :)


15 kwietnia Światowy Dzień Trzeźwości

Według WHO (skr. od ang. World Health Organization), czyli Światowej Organizacji Zdrowia, alkoholizmem nazywamy przewlekłe ciągłe bądź okresowe spożywanie alkoholu, charakteryzujące się zaburzoną kontrolą nad piciem, częstymi epizodami zatrucia oraz spożywaniem alkoholu pomimo niekorzystnych rezultatów i konsekwencji.

Alkoholizm potrafi doprowadzić uzależnionego do wielu przykrych, a nawet tragicznych skutków zdrowotnych, psychicznych czy społecznych. Uważa się również, że alkohol potrafi być główną przyczyną wypadków drogowych, przestępstw czy wielu innych patologii np. rodzinnych.

Między innymi z tego powodu powstał Światowy Dzień Trzeźwości, którego głównym celem jest walka z alkoholizmem oraz promowanie wszelkich działań edukacyjnych, które informują oraz uczą na temat negatywnych skutków działań alkoholu oraz choroby alkoholowej. Alkoholizm jest jedną z najbardziej popularnych chorób w skali globalnej i przyczyną śmierci około 2,5 milionów ludzi rocznie. Problem alkoholizmu jest złożony i oprócz osób bezpośrednio chorujących, dotyka także najbliższą rodzinę, a nierzadko dzieci alkoholików.

Źródło: https://www.wykluczeni.pl/swiatowy-dzien-trzezwosci/

Ważne adresy, telefony 

pomoc@pomaranczowalinia.pl ,tel. 801 14 00 68 
– strona internetowa i telefon. Informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą.

https://116111.pl/problemy/czym-jest-uzaleznienie,aid,105,
tel. 116 118
– strona internetowa  i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa
- wykaz placówek leczenia uzależnień
z podziałem na województwa.

http://www.aa.org.pl/regiony/index010.htm – wykaz mityngów AA w poszczególnych regionach.

Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie :
https://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/30736,Ogolnopolski-Dzien-Trzezwosci.html
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄDepresja to epidemia XXI wieku.
Według badań 2% dzieci może cierpieć na tę chorobę, nawet co trzeci nastolatek może mieć depresję, mieć za sobą epizod depresyj-ny lub zachorować na depresję. Depresję diagnozuje się u coraz młodszych dzieci – dwulatków i młodszych dzieci. Im młodsze dzieci, tym większa trudność zdiagnozowania – dzieci nie potrafią nazywać trudnych emocji, nie komunikują ich rodzicom. Nieleczona depresja może być tragiczna w skutkach! W skrajnych przypadkach może prowadzić do samobójstwa. Dlatego tak ważna jest świadomość rodziców. Tylko oni mogą szybko i odpowiednio zareagować.Dużo mówi się ostatnio w przestrzeni publicznej o de-presji. Częściej o depresji osób dorosłych, rzadziej o tej, która dotyka dzieci i młodzież. Depresja dziecięca i młodzieńcza jest trudniejsza do rozpoznania, często niediagnozowana lub diagnozowana zbyt późno. Szacuje się, iż wiele przypadków wymyka się oficjalnym statystykom. Młodsze dzieci nie komunikują swoich problemów – nie potrafią wyrażać trudnych emocji. Starsze natomiast przestają ufać dorosłym, izolują się od nauczycieli, rodzi-ców, a nawet dotychczasowych przyjaciół, zamykają się w swoim świecie albo szukają pomocy, serfując w internecie, co może być „śmiertelnie” niebezpieczne. Ze względu na niespecyficzne objawy depresji u dzieci i młodszych nastolatków, zaniepokoić rodziców i nauczycieli powinna 
zmiana zachowania dziecka – np. dziecko, które chętnie chodziło do szkoły, teraz reaguje płaczem, ucieka z lekcji lub jest rozdrażnione, agresywne, łatwo wpada w złość.

OBJAWY SPECYFICZNE DEPRESJI:
- smutek, przygnębienie, płaczliwość,brak koncentracji, gorsze oceny w szkole, niechęć do podejmowania zadań, które nie sprawiały dotychczas trudności, zapominanie, ospałość, apatia, zobojętnienie na świat zewnętrzny (nic mi się nie chce, jest mi wszystko jedno, to jest bez sensu),wycofywanie się z aktywności, które dziecko dotychczas lubiło,odsuwanie się od ludzi – zarówno rówieśników, jak i dorosłych,kłopoty ze snem (bezsenność, koszmary senne, budzenie się w nocy lub nadmierna senność),niskie poczucie własnej wartości (jestem beznadziejny, głupi, nic mi nie wychodzi, nikt mnie nie lubi itp.).

OBJAWY DEPRESJI CHARAKTERYSTYCZNE DLA DZIECI:
dolegliwości somatyczne trudne do zdiagnozowania medycznie (bóle brzucha, mdłości, bóle głowy, omdlenia, nagła gorączka itp.),wybuchy agresji (wobec siebie, dorosłych lub rówieśników), wrogość (nienawidzę was, jesteście beznadziejni), trudne do opanowania napady złości (np. przed porannym wyjściem do szkoły, przy prośbie o wykonanie jakiejś czynności),postawa buntownicza, negacja wartości, relacji,kłopoty z jedzeniem (dziecko je mało lub napadowo objada się np. słodyczami),nagłe zmiany nastroju (od radości do smutku) lub zachowania (od dużej aktywności ruchowej i pobudzenia do ospałości),lęk i niepokój, który może powodować wycofa-nie, a nawet niemożność wyjścia z pokoju czy domu albo być rozładowany przez nadaktywność (dziecko skubie coś nerwowo, wierci się na krześle itp.),„zapadanie się” w jakieś czynności np. spędza-nie czasu przed komputerem (który staje się „jedynym przyjacielem”) lub telewizją – ma się wrażenie, że kiedy dziecko wykonuje tę czynność, nie ma z nim kontaktu, robi to automatycznie, kłopoty w szkole (dziecko gorzej się uczy, traci motywację, jest niegrzeczne lub izoluje się, odmawia wykonywania zadań, „zasypia na lekcjach”).

GDY MOJE DZIECKO MA DEPRESJĘ. JAK MU POMÓC?
 • NIE KRYTYKUJ!
 • NIE GRÓŹ!NIE UDAWAJ, ŻE NIE MA PROBLEMU!
 • WSPIERAJ!
 • PRZYTULAJ!
 • NIE KARZ ZA ZACHOWANIA, KTÓRE SĄ WYNIKIEM CHOROBY, A NIE ZŁEJ WOLI!
 • STARAJ SIĘ BYĆ CIERPLIWY!
 • BĄDŹ! SPĘDZAJ TAK DUŻO CZASU Z DZIECKIEM, JAK TO MOŻLIWE!
 • WSŁUCHAJ SIĘ W DZIECKO!
 • PROPONUJ AKTYWNOŚCI NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI DZIECKA W STANIE CHOROBY, NIE ZMUSZAJ DO AKTYWNOŚCI, KTÓRE SĄ ZBYT TRUDNE
 • STARAJ SIĘ SPRAWIAĆ DZIECKU MAŁE PRZYJEMNOŚCINIE DOKŁADAJ DZIECKU DODATKOWYCH OBOWIĄZKÓW!
 • ZRÓB COŚ DLA SIEBIE! ZADBAJ O SIEBIE!. JEŚLI DZIECKO MA DEPRESJĘ, CAŁA RODZI-NA POTRZEBUJE WSPARCIANIE OBWINIAJ SIĘ. DEPRESJA JEST CHOROBĄ, KTÓRA MOŻE SPAŚĆ NA KAŻDEGO
 • NIE UKRYWAJ NIC PRZED SPECJALISTĄ (WSZYSTKO MOŻE BYĆ WAŻNE)
 • ZMIEŃ DIETĘ DZIECKA – MUSZĄ SIĘ W NIEJ ZNALEŹĆ PRODUKTY ZAWIERAJĄCE WITA-MINY Z GRUPY B, MAGNEZ, KWASY OME-GA 3, WITAMINĘ D (m.in. orzechy, gorzka czekolada, produkty wielozbożowe z pełnego przemiału, oleje tłoczone na zimno, owoce, warzywa, ryby)
 • OD CZASU DO CZASU POZWÓL DZIECKU ZJEŚĆ TO, CO NAPRAWDĘ LUBI...
 • NIE WSTYDŹ SIĘ, DEPRESJA TO CHOROBA, SZUKAJ POMOCY WSPARCIA!
 • PAMIĘTAJ, NIKT CIĘ NIE OCENI!
(źródło: Ulotka dla rodziców ZTU - DEPRESJA)
W razie pytań mogą się do Państwa zwrócić do pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego.
Telefony i  adresy Poradni Zdrowia Psychicznego 
dla dzieci i młodzieży

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ul. WARSZAWSKA 12C

21-500 BIAŁA PODLASKA

TEL/FAX 83 343 31 23

e-mail:  poradniapedagog@interia.pl

www.powiatowa-poradniabp.pl

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka – 22 484 88 01

 • Wtorki14:00 – 19:00  Czwartki 15:00 – 20:00   Piątki 10:00 – 15:00

Telefon Centrum Wsparcia Fundacji ITAKA  dla osób w stanie kryzysu psychicznego  – 800 70 2222

Jeśli doświadczasz kryzysu psychicznego lub zauważasz go u bliskiej osoby, możesz przez całą dobę zadzwonić na bezpłatny telefon do Centrum Wsparcia prowadzonego przez Fundację ITAKA. Pod tym numerem przez całą dobę dyżurują specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy. ( UWAGA! aktualny do 31.12.2020 r)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
 • Tel. 116 111  (czynny całą dobę)
 • strona WWW

Telefon dla rodziców i profesjonalistów w sprawie bezpieczeństwa dzieci prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

 • Tel.800 100 100 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-15:00. Rozkład dyżurów na stronie internetowej: https://800100100.pl)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

 • Tel.: 800 121 212 (czynny całą dobę)
(źródło: men.gov.pl)

Więcej informacji na temat depresji  wśród młodzieży znajdziecie  Państwo na stronie


Drodzy Rodzice i Uczniowie

      Zdalne nauczanie, brak możliwości spotkania się z kolegami i koleżankami z klasy, wiele godzin spędzanych przed ekranem komputera, poczucie izolacji społecznej, niepewność powoduje spadek komfortu naszego życia poprzez zwiększony poziom stresu, a także generuje lęki i napięcia.
Czas pandemii jest trudnym okresem dla Nas wszystkich sporo osób doświadcza uczucia niepokoju, który jest spowodowany izolacją społeczną, obawą przed zakażeniem, a także utratą członków rodziny. Jednocześnie ogromna liczba osób straciła lub jest zagrożona utratą pracy, a co za tym idzie - źródeł utrzymania.
   Drogi Rodzicu, jeżeli zauważasz zmiany w zachowaniu swojego dziecka, coś Cię niepokoi lub potrzebujecie rozmowy - szukajcie wsparcia u pedagoga  lub instytucji świadczących pomocy dziecku
i rodzinie.
   Drogi Uczniu, jeżeli coś Cię niepokoi i potrzebujesz wsparcia lub rozmowy z innymi zapraszam do kontaktu ze szkolnymi specjalistami poprzez kontakt telefoniczny, pocztę elektroniczną. Możesz także skorzystać z pomocy instytucji poprzez bezpieczny czat internetowy https://brpd.gov.pl/sos-czat/ lub poprzez Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12
                   

Więcej informacji możecie państwo znaleźć na stronie https://pandemiaprzemocy.fdds.pl/ Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi kampanię „Pandemia przemocy”, która chce zwrócić uwagę społeczeństwa na ten problem i zachęcić do reagowania             i pomocy dzieciom, które tego potrzebują.

 "JAK SKUTECZNIE SIĘ UCZYĆ"
  Uczenie się jest to nabycie określonej wiedzy lub umiejętności.Ważne są style i techniki nabywania wiedzy i umiejętności.
 Pamiętajmy, iż w nauce nie chodzi o to, ile się uczymy, ale jak to robimy. Każdy chciałby zdobywać wiedzę w sposób skuteczny, a na dodatek dobrze ją zapamiętywać. Psycholodzy zalecają, aby każdy z nas indywidualnie  opracował własny harmonogram nauki.
Zapraszam do obejrzenia prezentacji - "Techniki i style uczenia się"


Jak skutecznie się uczyć
Moi drodzy
24 czerwca obchodzimy "Dzień Przytulani"
znany też jako „Free Hugs”
to święto, które wymaga jedynie odrobinkę zaangażowania. 


Przytulanie to świetny sposób, by okazać drugiemu człowiekowi sympatię, miłość albo podarować trochę ciepła. 

Pamiętajmy o tym nie tylko 24 czerwca :)TELEFON ZAUFANIA
-  GDY POTRZEBUJESZ POMOCY LUB ROZMOWY 
 

Czasami w naszym życiu pojawiają się trudności z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Jeżeli, ktoś z Waszych bliskich, znajomych lub rówieśników doświadczył przemocy lub potrzebuje porozmawiać możecie każdego dnia 24 godziny na dobę zadzwonić pod bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Gdzie pod telefonem czekają na Was specjaliści, którzy służą wsparciem i pomocą.


APLIKACJA - "Twój Parasol"

https://twojparasol.com/
to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.
Dodatkowo można zwrócić się o pomoc do

Wojewódzkiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ?Sens”

 21-543 Konstantynów
ul. Piłsudskiego 27
tel. (083) 345-33-55

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, zajmuje się problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, komputera/Internetu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

* konsultacja psychologiczna,
* diagnoza psychologiczna,
* terapia indywidualna dzieci,
* terapia grupowa dzieci,
* grupa socjoterapeutyczna,
* terapia indywidualna dorosłych,
* terapia grupowa dorosłych,
* pomoc prawna. 

Drodzy Rodzice !
Zachęcam do zapoznania się z informacjami w podanym linku https://www.superkid.pl/artykuly-dla-rodzicow

Znajdziecie państwo wiele ciekawych artykułów dotyczących:
 • Jak zmotywować dziecko do nauki?
 • Jak pracować z dzieckiem?
 • Jak ułatwić start przyszłemu przedszkolakowi?
 • Gdy nasze dziecko idzie do szkoły?
 • Jak zachęcić dziecko do czytania?
 • Wielka moc bajek.
 • Skąd bierze się nadpobudliwość?
 • Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.
 • Pedofilia w sieci - zagrożenia
 • Wpływ telewizji na rozwój dziecka.
 • Wychowanie dziecka- Kij czy marchewka. Dylematy rodziców.
W podanym linku znajdziecie państwo wiele artykułów dotyczących pracy z dzieckiem oraz organizowaniu mu czasu wolnego.
Życzę miłej lektury.
pedagog.szkolny@wp.plGodność, to nienaruszalne prawo każdego człowieka bez względu na pochodzenie, pozycje społeczne, stan zdrowia. Godnie żyć, to funkcjonować w społeczeństwie na równych zasadach.

5 maja, to również Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Ten dzień ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na wyzwania, przed którymi stają na co dzień osoby z niepełosprawnością.

Drodzy Rodzice!

 

Chciałabym zapewnić, że związku z zaistniałą sytuacją służę pomocą w razie jakichkolwiek pytań, kłopotów lub wątpliwości.

 Można się ze mną kontaktować za pomocą poczty elektronicznej:pedagog.solarska@wp.pl

Życzę Państwu Wszystkiego dobrego w tej trudnej dla każdego sytuacji.
W związku z faktem, że chcąc nie chcąc, nasze dzieci w ostatnim czasie spędzają sporo czasu przed ekranami różnych urządzeń poniżej zamieszczam krótką informację pt. „Ustalamy domowe zasady ekranowe”.
Pedagog szkolny – Edyta Solarska 

Drodzy Uczniowie!

Poniżej kilka porad w formie schematu rysunkowego : „Jak skutecznie uczyć się w domu” oraz „Jak przetrwać ten czas w domu”.

  
źródło: Facebook (grupa: Nauczyciele z pasją)


 

 2 KWIETNIA
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
          BĄDŹ NA NIEBIESKO

  1a    

gr
Przesyłam dodatkowo dla chętnych:
Jeżeli ktoś ma ochotę proszę wysyłać zdjęcia na adres pedagog.solarska@wp.pl
Dla osób, które wyślą wykonaną kolorowankę będą dyplomy za udział
W ŚWIATOWYM DNIU ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

autyzm kolorowanka


Jak stworzyć poczucie normalności w domu w czasach epidemii?

 

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O KORONAWIERUSIE?


Wielu w Nas całym tym chaosie i zamieszaniu zapomina, iż dzieci są świadkami tego co się dzieje. One nie do końca rozumieją sytuację. My dorośli próbując chronić nasze dzieci nie przekazujemy im żadnych wiadomości, ani nie rozmawiamy. Musimy pamiętać, że dzieci są dobrymi obserwatorami widzą i odczuwają wszelkie zmiany.
Zapraszam więc państwa do zapoznania się z artykułem jak poradzić sobie z emocjami dzieci i jak z nimi rozmawiać na trudne tematy.

https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/10307465/czy-babcia-umrze-jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-koronawirusie.html


 

Rozwijanie motywacji u dziecka do nauki w szkole i warunkach domowych?    


Motywacja co to takiego?
Można ją jednak określić jako impuls, przypływ energii i chęci do działania. Stanowi napęd do osiągania zaplanowanych celów. Takim celem, w przypadku uczniów, jest między innymi zdobywanie wiedzy, rozwój zainteresowań, umiejętności, planowanie dalszej ścieżki kariery.

W literaturze psychologicznej znajdziemy podział na motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Każda z nich opiera się na innych narzędziach motywowania, niosą ze sobą też różnorodne konsekwencje.

MOTYWACJA W PROCESIE UCZENIA  SIĘ


Doradztwo zawodowe

Pliki do pobrania

Prawa Dziecka


Depresja - jak pomóc dziecku?

Współpraca w grupie

      Trudną umiejętnością jest opowiadanie o sobie. Uczniowie na początku zajęć mieli opowiedzieć grupie o swoich mocnych i słabych stronach aby wiedzieć jak najlepiej ze sobą współpracować.

      Współpraca w grupie niejednokrotnie wiąże się z współpracą różnych osób, które w odmienny sposób reagują na zadanie w ciężkich warunkach. Część może palić się do wykonywania zadań natychmiast po ich rozdzieleniu, aby jak najszybciej mieć to za sobą. Część, która lubi działać na sam koniec, w momencie pozytywnego stresu, będzie odwlekała wykonanie zadania. Ci, którzy nie odnajdują się pod presją, będą męczyli się aby wykonać zadanie, natomiast czyjeś niewykonane zadanie blokuje pracę kogoś innego i konflikt gotowy. Umiejętność współpracy jest bardzo ważnym czynnikiem działania w grupie aby stworzyć pozytywne relacje.

Zajęcia o agresji i przemocy

      Zajęcia zostały przeprowadzone z uczniami klas V, VI i VIII.  Celem zajęć było uświadomienie sobie różnic między złością, agresją i_przemocą oraz poznanie form przemocy. Uczniowie mieli potrafić wskazać różnice między przemocą fizyczną  a psychiczną.


Masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać?

Zwróć się do pedagoga szkolnego jeżeli:

 • Chciałbyś z kimś porozmawiać
 • Nie wiesz jak efektywnie się uczyć
 • Nie umiesz się skoncentrować na lekcji
 • Masz problemy emocjonalne
 • Inni ludzie wciąż narzekają na Twoje zachowanie
 • Masz ciekawe pomysły, z którymi chcesz się podzielić
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • Chcesz po prostu podzielić się swoją radością i sukcesami

Dlaczego w szkole potrzebny jest pedagog?

    We współczesnym świecie coraz więcej uczniów ma różne problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania. Dzieci nie potrafią same sobie poradzić z negatywnymi emocjami i stają się bardziej agresywne albo wycofane w kontaktach społecznych, co efekcie może doprowadzić do różnych form niedostosowania społecznego oraz licznych, poważnych problemów emocjonalnych. Pedagog powinien być rzecznikiem praw ucznia oraz koordynatorem wszystkich działań podejmowanych w celu niesienia pomocy uczniowi. Pedagog jest specjalistą w dziedzinie wychowania. Potrafi nawiązać właściwy kontakt z ludźmi, a także rozpoznać i zdiagnozować sytuacje problemowe. Posiada on wiedzę oraz umiejętność prowadzenia terapii, sztuki mediacji, do rozpoznawania i diagnozowania różnorodnych sytuacji problemowych, do organizowania i prowadzenia różnych form zajęć indywidualnych i grupowych (warsztatów, pogadanek, prelekcji, szkoleń dla nauczycieli, pedagogizacji dla rodziców, do tworzenia programów terapeutycznych, profilaktycznych i innych). 

    Pedagog ma obowiązek współpracy z różnymi instytucjami publicznymi pomagającymi dziecku i rodzinie. 

Należą do nich:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich),
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna oraz inne instytucje.

    Pedagog służy swoją pomocą dorosłym opiekunom dzieci, którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami wychowawczymi w  domu. Nie należy wstydzić się korzystać z pomocy pedagoga. Ważne jest przecież dobro dziecka. Dbajmy razem o prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny naszych dzieci, a będą one szczęśliwe. Zapewnijmy im poczucie  bezpieczeństwa i możliwość optymalnego rozwoju przez naukę, zabawę oraz realizację ich marzeń. Wspólnie wzmacniajmy ich poczucie własnej wartości, a będziemy spokojni o ich przyszłość oraz dumni z ich efektów w nauce.


 Janusz Korczak powiedział: 

"Umysł dziecka – las, którego wierzchołki lekko się poruszają, gałęzie splatają, liście drżąc dotykają"

 

 

PORADY  DLA RODZICÓW  DZIECI  Z TRUDNOŚCIAMI W  NAUCE

 

Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów są złożone i wielorakie.

Mogą  tkwić  np. :  

 • w postępowaniu  samego  ucznia, 
 • jego  motywach i przejawach,
 • jak również   w niedociągnięciach w pracy  dydaktyczno – wychowawczej. 

Przyczyny  te  mogą  się  także  odnosić  do czynników od  ucznia  niezależnych np.:

 • zaniedbania  środowiskowe,
 • złe  warunki bytowo – kulturowe  w  domu,
 • długotrwała  choroba, 
 • niekorzystna atmosfera  panująca  w  rodzinie. 

Istotną  przyczyną  niepowodzeń szkolnych jest  również  nieharmonijny rozwój  psychofizyczny dziecka, czyli rozwój  jest  prawidłowy  lecz  nie  przebiega  równomiernie we wszystkich  funkcjach. 

W  przypadku stwierdzenia  słabej  sprawności umysłowej  tworzy się wówczas przejaw rozbieżności między wymaganiami szkoły a wynikami nauczania  uzyskiwanymi  przez  poszczególnych uczniów.

Należy skorzystać  w  tym  przypadku  z  pomocy  pedagoga lub psychologa w szkole, a przede wszystkim poddać dziecko badaniom psychologiczno - pedagogicznym

Badania  diagnostyczne  prowadzi  się na terenie powiatowej poradni psychologiczno –  pedagogicznej (Biała Podlaska ul. Warszawska 12C,  tel.83 343 31 23; e-mail: poradniapedagog@interia.pl; www.powiatowa-poradniabp.pl) , gdzie  rodzice  mogą  się  zgłaszać  bez  skierowania. Każde przedszkole i każda  szkoła  są  związane  z  tego  typu  placówką.  Badania  są bezpłatne, odbywają się  tylko za zgodą rodziców /prawnych opiekunów dziecka/.   Po  badaniu rodzice  mogą otrzymać pisemną  opinię  bądź  informację  albo  instruktaż ,czy poradę  od specjalisty.  

Dokumentem, który pomoże dziecku w funkcjonowaniu  szkolnym jest opinia  poradni   PPPP.   Zawiera ona  opis  słabych i  mocnych   stron funkcjonowania dziecka, a więc wskazuje,  jakie  funkcje  rozwijają się z opóźnieniem, co jest przyczyną trudności, a na jakich funkcjach można oprzeć  się  w  pracy bieżącej  i na  terapii. Ponadto  znajdują  się  tam wskazania i zalecenia, jaką  pomoc dziecko powinnootrzymać w szkole i w domu.   Uczniom  z  trudnościami  w  nauce   potrzebna  jest  pomoc nauczycieli  uczących jak i codzienne wsparcie ze strony najbliższych.  Jeśli  problemy  dziecka będą  zauważone  wcześnie i  zaległości  nie będą  duże  to  pomoc będzie  skuteczna.

W celu przezwyciężenia trudności w nauce w szkołach prowadzone są dla  uczniów  potrzebujących zajęcia  dydaktyczno  –  wyrównawcze oraz  korekcyjno – kompensacyjne. 

Dziecko  wówczas  pracuje  ze  specjalistą, a  praca  musi  być  dostosowana  do  jego możliwości rozwojowych  oraz  potrzeb  psychofizycznych.

Zbyt  późno  wykryte  u  ucznia  zaburzenia  rozwojowe  oraz  wszelkie zaniedbania  mogą  doprowadzić do  nagromadzenia  się  braków w  wiadomościach  szkolnych  oraz  zaburzeń  rozwoju  osobowości.

Często  najtrudniejsze   dla  rodziców  jest  zaakceptowanie  faktu, że  dziecko ma  trudności  w  nauce. Uczeń, który  nie jest  w  stanie zaspokoić ambicji rodziców, znajduje się  w wyjątkowo trudnej sytuacji. Bardzo  często  rodzice  krytykują  wtedy swoje  dziecko,  porównują z  innymi, a ono czuje wówczas, że zawiodło  oczekiwania  rodziców. Rodzice  powinni  wiedzieć, że  podstawowym  warunkiem skutecznej  pomocy  dziecku  są  komunikaty,  że  jest  ono kochane  i  akceptowane  pomimo jego  trudności.

 

Jak   pomagać   dziecku,  które   ma   trudności   w   nauce?

1. Należy jak  najwcześniej poinformować wychowawcę klasy o  trudnościach dziecka; omówić  jego problem  oraz poprosić  o  współpracę, poradę, instrukcje do  pracy  z dzieckiem  w domu.

2.  Trzeba interesować się  postępami dziecka; rodzice  powinni  systematycznie uczęszczać na zebrania  klasowe i wykazywać zainteresowanie  problemami dziecka.

3. Ważne jest również odpowiednie zachowanie rodzica po przyjściu z  wywiadówki, należy powstrzymać negatywne emocje. Najlepiej dać  sobie  czas na wyciszenie, by później podczas rozmowy z  dzieckiem  przekazać  mu  pozytywne  informacje  o  nim,  jak i  negatywne, gdy pojawią się  problemy  wspólnie  ustalić  ich rozwiązanie.

4.  Bardzo  istotna   jest  pomoc  dziecku w odrabianiu  lekcji  – Rodzicu !   Wspieraj, ale  nie wyręczaj! Dziecko z ,,trudnościami w nauce ” winno wykonywać więcej ćwiczeń  utrwalających materiał  szkolny. Warto  też  w domu wspólnie  powtarzać  materiał  z  lekcji, aby  nie  dopuścić  do nagromadzenia  się  wielu zaległości, które  w  konsekwencji  mogą  doprowadzić  do  tego, że  dziecko nie będzie  w  stanie  sprostać  wymaganiom  szkolnym.

5. Pomagając  dziecku  w  odrabianiu zadań  domowych  nie  należy  go  wyręczać, lecz  wdrażać do samodzielnej pracy. W  razie  zauważenia  trudności  trzeba  pomóc  dziecku  w  taki  sposób, aby nie  czuło  własnej  nieudolności. Pracy  z  dzieckiem  w  domu  powinien podjąć  się  rodzic  bardziej opanowany,  spokojniejszy, bardziej  tolerancyjny  na  niepowodzenia  dziecka czyli  nie  ten kto  jest ,,mądrzejszy”, ale  ten, kto  ma  najwięcej  cierpliwości. Rodzic  powinien  dopilnować, aby  dziecko miało zawsze  odrobioną  pracę  domową, spakowany  plecak, niezbędne  przybory  do  szkoły na następny dzień, itp.             

6.  Nie  należy przeceniać znaczenia oceny. Oceny  otrzymane  w  szkole  decydują  o  tym  czy dziecko jest radosne,  smutne,  akceptowane  czy  odrzucone. Istotne  jest, aby rodzic  doceniał  zawsze pracę  dziecka, jego  zaangażowanie  w  pracę, chwalił  nawet  za  najmniejsze  osiągnięcia. Dziecko będzie wtedy zadowolone i zmobilizowane do dalszego wysiłku.  Rodzic  nie powinien  porównywać ocen  swojego  dziecka  z  ocenami  rówieśników  czy  rodzeństwa.

7. Rodzic  powinien  motywować dziecko do nauki. Motywacja  jest  siłą do nauki, a  skutecznym środkiem  jest np. drobna nagroda, uznanie rodziców.  Jeśli  rodzic  będzie interesować się tym, co dziecko robiło w szkole, przeglądać na  bieżąco  zeszyty dziecka, czytać  wspólnie  notatki  z  zajęć, chwalić dziecko  gdy wykona  ćwiczenie  poprawnie –  wtedy  dziecko  będzie  czuło  satysfakcję z własnych  osiągnięć  i  chętniej  będzie  się  uczyło. Dziecko  powinno wiedzieć, że  rodzice  są  po jego  stronie  i  może zawsze na nich liczyć.  Ważne  jest  zapewnienie  atmosfery  zrozumienia, akceptacji i  życzliwości.

8. Istotne  w  postępowaniu  rodzica  jest  budowanie  w  dziecku  poczucia  jego  własnej wartości. Dziecko  będzie  pozytywnie  myślało o sobie, gdy będzie miało  poczucie  własnej  wartości. Znaczną  rolę w budowaniu poczucia wartości dziecka ma  wychowanie. Dziecko  tworzy wiedzę  o sobie  na  podstawie usłyszanych  informacji, od najmłodszych  lat  myśli  o  sobie, analizuje  co  mówi o nim otoczenie.  Z uwagi  na to  istotna  jest  pozytywna  komunikacja,  wzmacnianie,  pochwały  w odniesieniu  do  realnych sytuacji  i  zachowań  dziecka

10.  Opracowanie  planu  dnia  i  organizacja  czasu wolnego. Dziecku  należy w  ciągu  dnia wyznaczyć  czas na  naukę  oraz  czas  wolny  od  zajęć.  Bez  pomocy  rodziców  we  właściwym zaplanowaniu i  zorganizowaniu dnia, dziecko  zwłaszcza  małe, szybko  się  zniechęci, gdyż  nie poradzi  sobie  z  organizacją czasu.  Odpowiednią ilość czasu należy przeznaczyć na odrabianie lekcji i naukę. Konieczne jest zadbanie  także  o  odpoczynek.   Najlepszą  formą  spędzenia  wolnego  czasu jest  aktywność  fizyczna   – np. :  zabawa  na  świeżym  powietrzu, jazda  na  rowerze; ma  to bardzo duże  znaczenie  dla  prawidłowego rozwoju dziecka. Ważne jest również wspólne spędzanie czasu wolnego np. :  rodzinne  spacery, wspólne  wyjście  na  lody,  wycieczki,  gry stolikowe,  rozmowy.

11.Ograniczenie sytuacji, które  mogą  działać  na  dziecko rozpraszająco. Gdy dziecko ma problemy z  koncentracją uwagi, należy  ograniczyć mu podczas pracy wszelkie  bodźce, które by mu przeszkadzały (głośna muzyka, odgłosy  z  innych pomieszczeń, rozmowy telefoniczne , itp.). Miejsce do pracy powinno być uprzątnięte, bez zbędnych przedmiotów przykuwających wzrok dziecka i rozpraszających jego uwagę. Obserwując u dziecka podczas ćwiczeń spadek zainteresowania, rozprężenie  uwagi, należy  przerwać ćwiczenia i zorganizować mu np.: zabawę słowną w dokończenie wyrazów, kto powie  więcej wyrazów na  daną  literę, kilka ćwiczeń ruchowych, czy chwilę rozmowy przy  herbatce  i  ciastku, itp.

 

Aby pomóc dziecku w nauce, należy przestrzegać ważnych zasad:

 1. Należy od początku przyzwyczaić dziecko do wykonywania  zadań domowych o  tym  samym czasie – Rodzic winien być  konsekwentny  w  przestrzeganiu przyjętej  zasady.

2. Wykonywanie  zadań  powinno  odbywać się  stale  w  tym  samym  miejscu (najlepiej, jeśli będzie to własny  pokój i  własne  biurko), w  ciszy,  spokoju oraz  odpowiednim  oświetleniu.

3. Przed  przystąpieniem  do  odrabiania  lekcji  dziecko  powinno  przygotować sobie  potrzebne przybory.

4. Ważne  jest  stopniowanie  trudności – najpierw należy wykonywać zadania trudniejsze, które wymagają  więcej  energii,  a  później  przejść  do  zadań łatwiejszych.

5.  Podczas  pracy  nie należy  rozpraszać  uwagi  dziecka, nie odrywać od pracy, nie  obciążać  go innymi  pracami,  nie  absorbować  pobocznymi  tematami.

6.  Istotne  jest by stosować, gdy zachodzi konieczność, małe  przerwy w nauce.

7.  Po wykonaniu  każdego  zadania, wymagającego  od  dziecka wysiłku,  należy je   pochwalić, obdarzyć  uwagą.

8.  Pomoc  rodziców  musi  być  przemyślana, nie  może to być  wyręczanie dzieci z  ich  obowiązków.

9.  Należy stworzyć w  domu  odpowiednią  atmosferę  poszanowania  nauki  np.: gromadzenie odpowiedniej literatury, którą dziecko może wykorzystać do nauki.Lektura dla rodziców :

 Faber, E. Mazlish  ,,Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały.

                                Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”,

                              ,,Jak mówić żeby dzieci się uczyły”, Media Rodzina;

 

Działania profilaktyczne w Naszej szkole – „Dopalacze i zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni”

  

Dodatkowe materiały dotyczące działań profilaktycznych – artykuły dotyczące pracy z dzieckiem.
 1. Wychowanie i profilaktyka :

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-i-wychowanie/wychowanie-i-profilaktyka/

 

 2. Dzieci ze specyficznymi  problemami  w  nauce :

http://pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=119

 

3. Nieśmiałe dziecko – jak mu pomóc :

http://www.edziecko.pl/starsze_dziecko/1,79350,5458185,Jak_pomoc_niesmialemu_dziecku.html

 

4. Jak rozmawiać z dzieckiem ,żeby zaczęło nas słuchać :

http://mamadu.pl/119147,jak-rozmawiac-z-dzieckiem-zeby-w-koncu-zaczelo-nas-sluchac

 

5. Potrzeby dziecka :

https://dziecisawazne.pl/jak-wazne-jest-zaspokajanie-potrzeb-dziecka/

 

6. Po co się uczymy :

https://psychorada.pl/pdf/Po_co_sie_uczymy_GRATIS.pdf

Pedagog szkolny: mgr Edyta Solarska

Psycholog szkolny: mgr Anna Owczarek
Dyżur telefoniczny:
po numerem telefonu 83-341 50 14
lub na terenie szkoły
 ***     Psycholog szkolny:
W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH OD 12:45 DO 13:05 ***      Pedagog szkolny
W PONIEDZIAŁKI I WE WTORKI
                                 W GODZINACH OD 11:40 DO 12:25
lub pod adresem e-mailowym pedagog.solarska@wp.pl 
Copyright ©2021 Smoni1.ndl.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem