Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2022/2023

                                                      Innowacja pedagogiczna „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Dzieci z młodszego oddziału przedszkolnego realizują od października 2022r. innowację pedagogiczną „Mały miś w świecie wielkiej literatury” pod opieką pani Eweliny Domańskiej. Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców. Rozwijanie czytelnictwa odbywa się poprzez: codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury, zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom, prowadzenie dzienniczka, stworzenie przedszkolnego kącika książki. Innowacja składa się z 5 modułów przygotowanych do realizacji przez jego uczestników. Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia, pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa. 
Moduły wchodzące w skład projektu:
Moduł I - Mały Miś i zdrowe nawyki. 
 Moduł II - Czytamy razem z Małym Misiem.
 Moduł III - Pamiętnik naszej grupy. 
 Moduł IV - Emocje w życiu codziennym. 
 Moduł V - Spacerki literackie.
 Realizację innowacji rozpoczęliśmy od modułu I, którego zadaniem było wprowadzenie przedszkolaków w tematykę zdrowego żywienia i wpływu aktywności fizycznej na funkcjonowanie młodego człowieka. Zapoznaliśmy się z wierszami polskich poetów: „Na straganie” Jana Brzechwy oraz „Warzywa” Juliana Tuwima. Po lekturze wierszy utrwaliliśmy podział na warzywa i owoce, zapoznaliśmy się również z ich nazwami w języku angielskim, a także wspólnie wykonaliśmy piosenkę „Witaminki”. 
Stworzyliśmy również prace plastyczne o tematyce owocowo – warzywnej. Wszystkim aktywnościom towarzyszył Mały Miś, który był naszym grupowym przewodnikiem po świecie zdrowego odżywiania.
 Zgodnie z zasadą „W zdrowym ciele zdrowy duch” regularnie ćwiczyliśmy z naszą grupową maskotką, która wspólnie z dziećmi pokonywała kolejne przeszkody.Zwieńczeniem modułu było wykonanie z Małym Misiem pysznego i zdrowego koktajlu owocowo warzywnego, który smakował wszystkim przedszkolakom. 
Realizację modułu II „Czytamy razem z Małym misiem” rozpoczęliśmy od klasyki literatury dziecięcej. Sięgnęliśmy po najbardziej znane i lubiane baśnie, które uwrażliwiały nas naprawdę, dobro i piękno, uczyły odróżniać dobro od zła, a także pokazywały, jakimi wartościami należy kierować się w codziennym życiu. 
Każdą z bajek i baśni, z którą się zapoznaliśmy, ilustrowaliśmy. Po zakończeniu modułu z ilustracji utworzymy „Wielką księgę bajek i baśni”, która będzie dostępna w stworzonym w naszej grupie kąciku książek. Oprócz ilustrowania treści, zapoznaliśmy się z animowaną wersją wybranych przez nas baśni, a także podjęliśmy próbę tworzenia mini scenek dramowych. 
 W ramach II modułu przedszkolaki stworzyły również własną pierwszą książeczkę, do której samodzielnie wykonały ilustracje. Został również zorganizowany konkurs czytelniczy, w którym przedszkolaki miały okazje zaprezentować wiersze najbardziej znanych, polskich poetów.

**************************************************************************************
Innowacja pedagogiczna ,,Z Bajką w świat wartości”
 Innowacja pedagogiczna ,,Z Bajką w świat wartości” skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym, 3,4,5,6 letnich. Innowacja pedagogiczna będzie realizowana pod opieką pani Moniki Bańkowskiej, autora innowacji.
Realizowana będzie ona od października 2022r. do maja 2023r., podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dwa razy w miesiącu, w godzinach trwania dyżuru przedszkolnego.
Działania innowacyjne będą opierały się na treściach programowych zawartych w podstawie programowej. 
W trakcie trwania innowacji dzieci będą aktywnie uczestniczyły w zajęciach teatralnych poprzez słuchanie literatury dziecięcej przygotowanej przez nauczyciela, oglądanie filmów z przedstawieniami teatralnymi, lub własnych przedstawień czy odgrywanych scenek dramowych. Dzieci samodzielnie będą tworzyły kukiełki, wykonywały prace plastyczne rozwijające ich kreatywność.
Uwieńczeniem innowacji będzie wystawienie bajki przed rodzicami, nauczycielami oraz innymi uczniami szkoły.
W trakcie zajęć wykorzystane zostaną różnorakie rekwizyty pobudzające wyobraźnie dziecięcą. Każdego miesiąca poprzez literaturę i działania aktywizujące, dzieci będą odbywać podróż do innej krainy wartości oraz poznają bardzo wartościowe pozycje literatury dziecięcej.
Realizacja innowacji

Pierwszą omawianą wartością moralna w życiu człowieka jest UCZCIWOŚĆ. 
W ramach zajęć dzieci z oddziału przedszkolngo miały możliwość obejrzenia ekranizacji jednej ze znamienitych baśni duńskiego pisarza i poety, Hansa Christiana Andersena, pt: "Nowe szaty cesarza". 
Baśń ta pozwoliła uczniom zrozumieć, czym jest uczciwość i dlaczego jest ona tak ważna w życiu człowieka. Zauważli również, iż wartość ta jest bardzo bliska innej wartości, a mianowicie prawdzie. Pierwszym zadaniem uczniów było przygotowanie piktogramów  odpowiadających wyrazom TAK/NIE. Następnie nauczyciel wypowiadał zdanie, a dzieci spawdzały własna wiedzę dotyczącą otaczającego ich świata poprzez  podnieienie odpowiedniego piktogramu. Zadanie to pozwoliło uczniom na samodzielne podjęcie decyzji zgodnie z wiedzą przez nich posiadaną. Kolejnym zadaniem podczas omawianej wyżej wartości było rozwiązanie krótkiego testu dotyczącego znajomości obejrzanej baśni wykorzystując technologię informacyjną. Dzieci poznały aplikację Wordwall. Bardzo chętnie podchodziły do tablicy i za pomocą wskazówki rozwiązywały zadania. Z dumą wracali na swoje miejsce, gdy usłyszeli sygnał informujący o poprawności wykonanego zadania. 
Uwieńczeniem zajęć było przgotowanie dzrzewka dobrych uczynków. Zamierzeniem nauczyciela było zapisywanie dobrych uczynków dzieci na serduszkach i umieszczenie ich na tablicy. Jednak koncepcja nieco uległa zmianie za sparwą przedszkolaków, którzy zaproponowali, iż samodzielnie wykonają rysunek opisujący ich dobry uczynek. I tak też się stało. Uczniowie umieścili na drzewie własnoręcznie wykonane prace, poczym każde z dzieci opisało co dobrego zrobiło w ostatnim czasie. 

Kolejną omawianą wartością była ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dzieci w trakcie trwania zajęć poznały, czym jest odpowiedzialność zarówno za siebie jak i za innych. Bajkami przewodnimi były: "Czerwony Kapturek" oraz "Trzy świnki".
Dzieci wysłuchały dwóch bajek, a następnie wspólnie z nauczycielem określili funkcję omawianej wartości w usłyszanych utworach.
Dzieci potrafiły wyciągnąć wnioski dotyczące odpowiedzialności za bliskich, a także za własne zachowania. Chętnie dzielili się własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi odpowiedzialności w ich otoczeniu. Jednym z zadań, jakie miały wykonać dzieci było odszukanie obrazków z bajek schowanych pod piaskiem kinetycznym umieszczonych na podświetlanej tablicy. Uczniowie w tym zadaniu ćwiczyli motorykę małą, spostrzegawczość oraz umiejętność pracy w zespole. Wyszukane elementy stanowiły podstawę do nauki umiejętności opowiadania utworów na podstawie obrazków. Zadanie z podświetlaną tablicą wywarł na dzieciach wiele pozytywnych emocji. Byli bardzo zaangażowani w pracę. Układanie opowiadania na podstawie puzzli rozbudzało u dzieci wyobraźnie. Wspólnie uzupełniali się tworząc wypowiedź.  **************************************************************************************
Innowacja pedagogiczna z historii: „Moja mała ojczyzna”.

Od listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii prowadzona jest innowacja pedagogiczna wraz z uczniem realizującym indywidualny program nauczania. Innowacja dotyczy historii naszego regionu, pt. „Moja mała ojczyzna”, której autorem jest p. Małgorzata Panasiuk. Innowacja ma charakter dydaktyczno-wychowawczy, przewidziana jest na 10 spotkań, na które składać się mają spotkania w szkole oraz wyjazdy - wycieczki po okolicy. Celem innowacji jest zapoznanie ucznia z historią naszego regionu oraz kształtowanie kompetencji społecznych. Za priorytet postawione zostało ukazanie dziecku wybranych miejsc i zabytków kultury materialnej regionu oraz poszerzanie zainteresowań ucznia. Jest wiele zakątków na świecie, które uznawane są za piękne i godne poznania. My także mamy się czym pochwalić, jednak by czuć się częścią ziemi podlaskiej, trzeba najpierw poznać jej walory i historię. Innowacja jest prowadzona po to, aby uczeń poznał historię najbliższego regionu, a także związał się emocjonalnie z ziemią na której się urodził i mieszka. 
W ramach innowacji przeprowadzone zostały zajęcia zapoznające ucznia z historią wybranych miejscowości w naszym regionie, ukazane ich walory, zabytki architektoniczne oraz przedstawione słynne postacie zamieszkujące ziemię podlaską i najbliższe otoczenie ucznia. Po zajęciach teoretycznych przyszedł czas na zapoznanie się z bliska z wybranymi miejscami. Uczeń wraz z opiekunem wybrali się na pieszą wycieczkę po okolicy Komarna. Tam zostały zwiedzione: zabytkowa kaplica z XIX w. w Komarnie Kolonii oraz pomniki słynnego lokalnego rzeźbiarza - Konstantego Skury, znajdujące się na cmentarzu parafialnym. Na kolejnych zajęciach uczeń wraz z opiekunem odbyli wycieczkę do Konstantynowa, gdzie odwiedzili neogotycki kościół pw. Św. Elżbiety Węgierskiej z początku XX w., oraz XVIII-wieczny pałac, będący niegdyś rezydencją ziemiańską oraz skansen znajdujący się w GCK Konstantynów. Miejscem odpoczynku była Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka, gdzie w miłych okolicznościach w zaciszu bibliotecznej czytelni można było zanurzyć się w czytanie lektury oraz zagrać w gry planszowe. Uczeń w ramach innowacji wziął także udział w warsztatach archeologicznych, gdzie wcielił się w poszukiwacza zabytków archeologicznych. Spośród eksponatów z różnych regionów świata wybierał te, które mogłyby się znajdować na naszym terenie, a następnie dokonał ich inwentaryzacji - mierzenia i opisywania. Natomiast przed Świętami Bożego Narodzenia wykonane zostały pyszne regionalne pierniki świąteczne. Innowacja pedagogiczna okazała się bardzo ciekawa, a uczeń niezwykle zainteresowany
Kolumny
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
**************************************************************************************
Innowacja pedagogiczna „Gramy zmysłami kolorowe miesiące
W klasie I – II od października 2022 prowadzone są zajęcia z innowacji pedagogicznej pod opieką p. Edyty Solarskiej. 
        Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, rozumienia zasad i reguł, rozwijanie motoryki, kształtowanie procesów poznawczych (w tym umiejętności matematycznych), rozwijanie ekspresji plastycznej i muzycznej oraz kreatywności. Wielozmysłowość ma na celu również poznanie potrzeb uczniów i dostarczanie bodźców stymulujących wszystkie zmysły dziecka. Poprzez różnorodność metod, takich jak np.: plastyka sensoryczna, działania muzyczne, działanie światłem, biesiada, bajkoterapia, spektakle polisensoryczne i inne, zajęcia mają stać się dla dzieci atrakcyjniejsze i wyzwalać większe zaangażowanie w podejmowanie działań. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji. Gdy zaangażowane są wszystkie zmysły nauka staje się najbardziej efektywna. W procesie poznawczym dociera do dziecka wiele różnorodnych bodźców z zewnętrznego świata, które odbierane są za pomocą zmysłów. 
      Nauczanie polisensoryczne wspomaga proces gromadzenia i utrzymywania informacji w pamięci, ponieważ im więcej kanałów bierze udział w poznaniu świata, tym szersze są granice pamięci i tym bardziej jest ona trwała.
     Na zajęciach z Innowacji pedagogicznej pod opieką p. Edyty Solarskiej uczniowie nie tylko pobudzają zmysły i wyobraźnię, ale także rozwijają swoje talenty, umiejętności pracy w grupie, a także utrwalają nabytą wiedzę. Na zajęciach poruszane tematy związane z bezpieczeństwem w czasie ferii.
    Dodatkowo uczniowie mogli wyrazić swoje zdanie i utrwalić ważne informacje poprzez ekspresję artystyczną i doznania zmysłowe.
Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2021/2022
Innowacji pedagogicznej „ Matematyka w przestrzeni 3D”

                  W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy IV wzięli udział w cyklu 12 zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach Innowacji pedagogicznej „ Matematyka w przestrzeni 3D” pod kierunkiem wychowawczyni p. Anety Kowalskiej-Nitek, nauczyciela matematyki. Celem innowacji było wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności twórczej, połączone z wykorzystaniem naturalnych i stworzeniem specjalnych sytuacji matematycznych, które będą pozwalały dzieciom chętnie podejmować i z zadowoleniem wykonywać zadania problemowe. Działania, które uczniowie zrealizowali w czasie trwania innowacji, zostały przedstawione w prezentacji multimedialnej
W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas VII-VIII pod kierunkiem pani Moniki Bańkowskiej, wzięli udział w realizacji działań w ramach innowacji pedagogicznej z języka rosyjskiego:

 "Rosja - jaki to kraj? Elementy krajoznawcze i realioznawcze naszych wschodnich sąsiadów, 
z wykorzystaniem TIK oraz metod aktywizujących" 

          Przygotowując innowację pedagogiczną nauczyciel dążył do tego, aby uczniowie nie tylko uczyli się umiejętności komunikacyjnych w języku rosyjskim, ale również poznali obyczaje, realia oraz kulturę Rosji.
          W ramach innowacji zostało zrealizowanych wiele działań mających na celu uatrakcyjnienie sposobu nauczania języka rosyjskiego, a także kształtowana była świadomość kulturowa u uczniów.
         Wszystkie działania realizowane podczas trwania innowacji zostały zaprezentowane w poniższzym sparawozdaniu.

Uczniowie klasy II zakończyli działania realizowane  w ramach innowacji pedagogicznej „Lubimy czytać” pod kierunkiem wychowawczyni p. Eweliny Domańskiej. 
Celem innowacji czytelniczej było przede wszystkim rozbudzenie
w uczniach miłości do książek i regularne sięganie po lekturę w czasie wolnym, lecz również wyrabianie szacunku do literatury, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów oraz wiary w ich możliwości.

Działania, które uczniowie realizowali w czasie trwania innowacji, zostały przedstawione w prezentacji multimedialnej.


Barka ukochana pieśń św. Jana Pawła II Nasze Ojcu Świętemu śpiewanie:


"Kochamy Cię Janie Pawle II" - Julia Kozioł kl.II
"Spójrz z góry Ojcze święty" - Hania Wyrzykowska kl.I
"Nie zastąpi Ciebie nikt" - Oliwka Warchoł kl.I
"Barka" - Nikola Siwek  - kl.IIILink do Quizu o Ojcu Świętym na podstawie filmu.


Zapraszam do odwiedzenia wyjątkowego miejsca
Dom Rodzinny Ojca Świętego.

Papież w obrazkach w wykonaniu naszych dzieci


W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II po przeczytaniu wierszy ks. Wacława Buryła
„On – Jest”  jedna z pań uczących w naszej szkole zapragnęła 
podzielić się z Wami jednym z nich:

Polsce, Europie, światu
- z nadzieją

„Zgubiony alfabet”

pewnie płaczesz Janie Pawle II
nad światem zamkniętym przed Bogiem
nad Europą która zaplątała się w materii

i nad Polską gdzie ludzie mają wiele złotych cielców
dlatego codziennie roztrzaskują kolejny dekalog
aby zadławić się nieograniczoną wolnością

rzucałeś ziarna które wiatr wymiatał
zapalałeś Gwiazdę którą topiliśmy w martwym morzu neonów
przez które nie da się przejść do żadnej Ziemi Obiecanej

tak niewiele zrozumieliśmy z twojej nauki
twoje słowa pogasły jak zeszłoroczne ogniska
opuściliśmy kościoły w których mieszka Miłość

żyjemy jak bezdomni choć we własnym domu
wciąż prosisz Boga byśmy odnaleźli
zgubiony alfabet potrzebny do szczęścia

Wybrała dla Was p.Bogumiła Murawska

 


Uczniowie klasy II zakończyli działania realizowane  w ramach innowacji pedagogicznej „Lubimy czytać” pod kierunkiem wychowawczyni p. Eweliny Domańskiej.  Celem innowacji czytelniczej było przede wszystkim rozbudzenie w uczniach miłości do książek i regularne sięganie po lekturę w czasie wolnym, lecz również wyrabianie szacunku do literatury, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów oraz wiary w ich możliwości.

Działania, które uczniowie realizowali w czasie trwania innowacji, zostały przedstawione w prezentacji multimedialnej:

Copyright ©2021 Smoni1.ndl.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem